Hepimizin Sendikası

Biz Kimiz

 

Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-İş, Genel Sağlık-İş, Büro-İş, Tüm Yerel-Sen, Tarım Orman-İş, Kültür Sanat-İş, Tapu Çevre Yol-İş, Ulaşım-İş ve Enerji-İş’te örgütlü vatan-cumhuriyet-emek birlikteliğini savunan, “Ülkesi olmayanın sendikası olmaz.” şiarıyla kurulan örgütümüzün kuruluş ilkelerini en kararlı, en tutarlı olarak savunan grubuz.

Örgütümüz emperyalist bölücülüğe, gericiliğe, ırkçılığa karşı Önce Türkiye sonra sendika anlayışıyla kurulmuştur. Emperyalizm çağında sınıf mücadelesinin başarısının vatan mücadelesiyle birleşme zorunluluğunun bilincinde olarak Türkiye karşıtı cepheye isyan eden Türkiye cephesinde yer alanların örgütüdür. TÖS’ün antiemperyalist, milliyetçi, ilerici, devrimci mirasına sahip çıkar.  Tam bağımsız Türkiye ve Cumhuriyet devriminden yanadır.

Hepimizin Sendikası grubu örgütümüzün bu kuruluş ilke ve değerlerine, tüzüğüne uygun bir mücadele hattını savunur. Ülkemizi ve bölge ülkerini parçalamak isteyen Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadeleyi öncelikli mücadele kabul eder. Çünkü vatan bütünlüğü ve millî birlik olmazsa temsil ettiğimiz ve bir parçası olduğumuz işçi sınıfı da bölünür. Bölünen bir sınıf haklarını koruyamaz, geliştiremez. Sınıf mücadelesi sınıfın en geniş kesimlerinin birlikteliği ile verilebilir. Bu nedenle sınıf mücadelesinin başarısı için vatan bütünlüğü şarttır.

Hepimizin Sendikası grubu olarak sınıf mücadelesini emperyalist sistem içinde bazı özlük hakkı kazanımlarına ve ücret artışına indirgemiyoruz. Dünyada kurulan neoliberal sistem, üretimin yerine sanal bir ekonomi ikame etmiş kitleleri tüketicileştirmiş ve borçlandırmıştır. Bu sistemin içine sıkışan hak arama mücadelesi sistem içidir ve esaslı bir kazanım sağlamaz. Çünkü bu sistem işsizliği kitleselleştirmektedir. İşsizler ordusu yaratarak çalışanların mevcut kazanımlarını, iş güvencelerini tehdit etmektedir. Bu nedenle biz Hepimizin Sendikası grubu olarak siyasî iktidardan emperyalizmle kararlı ve tutarlı bir mücadeleyi talep ederken ekonomi alanında da üretime yönelen politikaları savunuyor, bu yönde demokratik, kitlesel baskı kurulması için çaba gösteriyoruz.

Hepimizin Sendikası grubu olarak sendikanın sermayeden, devletten, siyasetten ideolojik ve örgütsel bağımsızlığını savunuyor, sendikanın tahakküm altına girmesini kabul etmiyoruz. Bunun için üye aidatının “Toplu Sözleşme İkramiyesi” adı altında devlet tarafından ödenmesine karşı çıkıyor, sendika aidatının üyeler tarafından ödenmesini savunuyoruz.

Kamuda liyakatten yanayız. Bu anlayış doğrultusunda adam kayırmaya, liyakate aykırı her türlü atama ve terfiye kesinlikle ve ayrım yapmadan karşıyız.

Hepimizin Sendikası grubu olarak bilimsel, laik, millî ve kamusal bir eğitimi savunuyor, her alanda kamucu politikaların uygulanması için çaba gösteriyoruz.

Hepimizin Sendikası grubu olarak tüm kamu çalışanlarını vatan-cumhuriyet-emek çizgisinde mücadele etmek, sınıf mücadelesini vatan mücadelesiyle birleştirmek için Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalarda örgütlenmeye ve örgütümüzün kuruluş ilkeleri etrafında ortak mücadeleye davet ediyoruz.

 

HEPİMİZİN SENDİKASI GRUBU